Undervisning

Efter beslut av Stockholms katolska stift är all undervisning inställd tills vidare. Detta beslut innebär också att det under våren 2020 inte kommer att vara någon första kommunion eller konfirmation. För mer information, se stiftets hemsida för nyheter kopplade till denna extraordinära situation

VILL DU BLI KATEKET?

Vi har ett stort behov av nya kateketer som kan hjälpa till och så småningom kanske ta över efter de nuvarande kateketerna. Det är bra om man till en början kan gå lite bredvid och hjälpa till. Med jämna mellanrum sker också kateketutbildning genom KPN. Vi söker i första hand folk som har pedagogisk och/eller musikalisk bakgrund, men alla som tycker om att jobba med barn är välkomna.

KATEKESUNDERVISNING JAN 2020 – JUN 2020
1. Birgitta gruppen (7 – 8 år) kl.10.00 – 12.00 på Söndagar
Kateketer: Maha Yousif (mob. 073 680 32 43) och fr. Samji (073 828 13 16)

2. Kommunionsgruppen (9 – 10 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar
Kateketer: Suha Makadasi (mob. 073 678 76 88) och Christin Massoud (mob. 076 710 94 88)

3. Lilla Teresa gruppen (Efterkommunionsgruppen) (11-12 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar
Kateketer: Sera Sede, Sanar Sede och Selvie Sede ( mob. 076 561 22 34)

4. Konfirmationsgruppen (13-15 år) kl. 11.00 på lördagar
Kateketer: Natasha Yusif (mob. 073 374 45 64) och Naya Massoud (mob. 076 710 96 26)

5. Ungdomsgrupp (15 – 25 år) kl. 11.00 på lördagar
Kateketer: Natasha Yusif (mob. 073 374 45 64) och fr. Samji (073 828 13 16 )

Kristendomsundervisning
kl.10.00 – 12.00 på SÖNDAGAR
Konfirmationsundervisning
kl.11.00 på LÖRDAGAR
UNGDOMSGRUPP
KL.11.00 på LÖRDAGAR
26 Jan. 202025 Jan. 202001 Feb. 2020
09 Feb. 2020
08 Feb. 202015 Feb. 2020
08 Mars 202007 Mars 202014 Mars 2020
22 Mars 202021 Mars 202028 Mars 2020
25 April 202024 April 202004 April 2020
10 Maj 202009 Maj 202018 April 2020
24 Maj 202023 Maj 202002 Maj 2020
14 Juni 202013 Juni 202016 Maj 2020
30 Maj 2020