Undervisning

KATEKESUNDERVISNING SEP 2020 – DEC 2020

1. Birgittagruppen (7 – 8 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

2. Kommunionsgruppen (9 – 10 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

3. Lilla Teresa gruppen (Efterkommunionsgruppen) (11-12 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

4. Konfirmationsgruppen (13-14 år) kl. 11.00 på lördagar

5. Ungdomsgrupp (15 – 20 år) kl. 11.00 på lördagar

Kristendoms-undervisningKonfirmations-undervisningUngdomsgrupp
27 sep
11 okt
25 okt
08 nov
22 nov
06 dec
20 dec
26 sep
10 okt
24 okt
07 nov
21 nov
05 dec
19 dec
03 okt
17 okt
31 okt
14 nov
28 nov
12 dec

Kontakt:
fader Samji (mob. 0738281316)
Suha Makadasi (mob. 073 678 76 88)

VILL DU BLI KATEKET?

Vi har ett stort behov av nya kateketer som kan hjälpa till och så småningom kanske ta över efter de nuvarande kateketerna. Det är bra om man till en början kan gå lite bredvid och hjälpa till. Med jämna mellanrum sker också kateketutbildning genom KPN. Vi söker i första hand folk som har pedagogisk och/eller musikalisk bakgrund, men alla som tycker om att jobba med barn är välkomna.