Undervisning

KATEKESUNDERVISNING FEB 2021 – JUN 2021

1. Birgittagruppen (7 – 8 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

2. Kommunionsgruppen (9 – 10 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

3. Lilla Teresa gruppen (Efterkommunionsgruppen) (11-12 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

4. Konfirmationsgruppen (13-15 år) kl. 11.00 på lördagar

5. Ungdomsgrupp (15 – 20 år) kl. 11.00 på lördagar

Kristendoms-undervisningKonfirmations-undervisningUngdomsgrupp
14 feb 2021
28 feb 2021
14 mars 2021
28 mar 2021
11 apr 2021
25 apr 2021
9 maj
2021
23 maj 2021
13 jun 2021
27 jun
2021
13 feb 2021
27 feb 2021
13 mar 2021
27 mar 2021
10 apr 2021
24 apr 2021
8 maj 2021

22 maj 2021
12 jun 2021
26 jun 2021
20 feb 2021
6 mar 2021
20 mar 2021
17 apr 2021
1 maj 2021
15 maj 2021

29 maj 2021
5 jun 2021
19 jun 2021

Kontakt:
fader Samji (mob. 0738281316)