Undervisning

KATEKESUNDERVISNING AUG 2021 – DEC 2021

1. Birgittagruppen (7 – 8 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

2. Kommunionsgruppen (9 – 10 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

3. Lilla Teresa-gruppen (Efterkommunionsgruppen) (11-12 år) kl.10.00 – 12.00 på söndagar

4. Konfirmationsgruppen (13-15 år) kl. 11.00 på lördagar

5. Ungdomsgrupp (15 – 20 år) kl. 11.00 på lördagar

Kristendoms-undervisningKonfirmations-undervisningUngdomsgrupp
8 aug 2021
22 aug 2021
12 sep 2021
26 sep 2021
10 okt 2021
24 okt 2021
14 nov
2021
21 nov 2021
12 dec 2021
31 juli 2021
7 aug 2021
21 aug 2021
11 sep 2021
25 sep 2021
9 okt 2021
23 okt 2021

13 nov 2021
20 nov 2021
11 dec 2021
31 juli 2021
14 aug 2021
28 aug 2021
4 sep 2021

18 sep 2021
2 okt 2021

16 okt 2021
6 nov 2021
5 dec 2021

18 dec 2021

Konfirmation & första heliga kommunion: söndag 28 november 2021 kl 15.

Kontakt:
fader Samji (mob. 0738-28 13 16)

Suha Makadasi (mob. 0736-78 76 88)