Gudstjänstordning/Veckonytt

VN-18-söndagen-2020-A

Bikt före och efter varje gudstjänst 
(OBS! Senast 10 min. innan gudstjänst).