Gudstjänstordning/Veckonytt

VN-palmsöndag

Bikt före och efter varje gudstjänst 
(OBS! Senast 10 min. innan gudstjänst).