Gudstjänstordning/Veckonytt

Gudstjanstordning-Jan-17

Bikt före och efter varje gudstjänst 
(OBS! Senast 10 min. innan gudstjänst).