Barnskyddsombud

Barnskyddsombud

Björn Håkonsson är stiftets barnskyddsombud och biskopsdelegat för barnskyddsfrågor.

Han håller löpande kontakt med församlingar, missioner och andra verksamheter inom kyrkan där det finns barn- och ungdomsverksamhet och arrangerar visitation och utbildning av personal och volontärer.

Alla församlingar och kyrkoherdar ombes att hjälpa till med att påminna de berörda medarbetarna om förpliktelsen att delta i utbildningar.

Björn Håkonsson nås på e post:  barnskyddsombud@katolskakyrkan.se 
samt på telefonnummer: 070-33 22 904 (tisdag-fredag kl. 8-12)

Mer information om barnskyddsombudet finns på stiftets hemsida.