Välkommen till Sankta Birgittas katolska församling i Norrköping

Information från kyrkoherden 3 april 2020

Man kan hämta en välsignad palmkvist i kyrkan mellan kl. 11.00 – 15.00 på Palmsöndagen.

På Långfredagen finns det heliga Korset framställt för enskild bön och hyllning mellan kl. 11.00 – 18.00

Pastorsexpeditionen är stängd för besök. Däremot går det bra att mejla eller ringa på de fastställda tiderna.

Nya förpliktande bestämmelser från Stockholms katolska stift – gäller fr o m söndagen den 29 mars

Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer tvingas vi nu att ställa in alla offentliga gudstjänster i Stockholms katolska stift tills vidare.

Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.

Tills vidare hänvisar vi till de mässor som sänds online eller på TV. Alla uppmuntras till andlig kommunion, Rosenkransen samt bibelläsning.

Bild från påvens extraordinära Urbi et Orbi 2020-03-27 (c) Vatican News


Brev från kyrkoherden 20 mars 2020.

Jag innesluter er alla med familjer i mina böner i denna tid av prövning som vi får gå igenom. Ni finns alla med i de mässor, som jag firar varje dag. Kom ihåg att berätta för närstående, som inte kan komma till kyrkan, som är sjuka eller på sjukhus, att de också finns med i mässorna. Jag ber också för dem, som inte har ett hem, eller en familj. Vi måste ta hand om varandra och grannhjälpen är väldigt viktig och att vi alla tar det gemensamma sociala ansvaret för varandra. Ni är alltid välkomna att ringa mig (mob.073 828 13 16) om ni behöver hjälp. Var goda och be även för mig. Må Gud vara er nära, välsigna och bevara er.

Med önskan om Herrens gudomliga beskydd och i förbön

fader Samji

 

Stiftets information om coronaviruset 

Ordinarie gudstjänster
Aktuell veckas tider hittar du här (uppdateras vanligtvis på lördagar)
Vardagar (måndag-fredag):
17.00 bikt
17.30 rosenkransbön
måndag: kaldeiska/arabiska,
tisdag: arabiska
onsdag: spanska 
torsdag: polska
fredag: svenska
18.00 mässa
 
Lördagar:
15.00 rosenkransbön (kirundiska, franska)
17.00 bikt
18.00 mässa
 
Söndagar:
09.00 mässa (svenska)
11.00 högmässa (svenska)
13.30 mässa (polska – tredje söndagen i månaden)
14.00 mässa (tagalog – första söndagen i månaden)
17.00 mässa (kaldeiska – första och tredje söndagen i månaden)
18.00 mässa (kroatiska – fjärde söndagen i månaden)
 
 
 
Observera: Var god ring till respektive nationell präst för mässordningen under sommartiden – juni, juli och augusti.