Sankta Birgitta
 
SANKTA BIRGITTA KATOLSKA FÖRSAMLING I NORKÖPPING
 
Ordinarie Gudstjänster
 
Vardagar (måndag-fredag):
17.00 Bikt
17.30 rosenkransbön
18.00 mässa, tisdagar även sakramentsandakt
 
Lördagar:
17.00 Bikt
18.00 mässa
 
Söndagar:
09.00 mässa (svenska)
11.00 högmässa (svenska)
13.30 mässa (polska - tredje söndagen i månaden)
14.00 mässa (tagalog - första söndagen i månaden)
17.00 mässa (kaldeiska - första och tredje söndagen i månaden)
18.30 mässa (kroatisk - fjärde söndagen i månaden)
 
 
 
Observera: Var god ring till respektive nationell präst för mässordningen under sommartiden - juni, juli och augusti.
 
 
 
TILL HEMSIDAN
KONTAKT