Studiecirkel om Lukasevangeliet

Vi träffas torsdagar klockan 18 i Birgittasalen,
alla är hjärtligt välkomna!

Nästa träff 19 maj. Då diskuterar vi Lukas 20-22

Eftersom Birgittasalen renoveras träffas vi hemma hos Christina.
Önskar du delta, kontakta diakon Martin: 070 322 4620 eller martin.haegglund@gmail.com

För frågor om studiecirkeln: kontakta
f. Samji 073 828 1316 eller norrkoping@katolskakyrkan.se
diakon Martin 070 322 4620 eller martin.haegglund@gmail.com