Rosenkransen

Rosenkransbönen är en västerländsk motsvarighet till den östliga jesusbönen. 
Det är en meditativ bön som i sin enkla och upprepade form hjälper sinnet till samling och frigör anden.
Rosenkransen/radbandet består av ett krucifix, 53 mindre pärlor och sex större eller enskilda. 

Det här är ett sätt att genomföra rosenkransbönen (och det sättet som vi i S:a Birgittas församling gör på fredagar). Siffrorna indikerar var på rosenkransen vi befinner oss.

 1. Kyss krucifixet och gör korstecknet.
 2. Läs/recitera den apostoliska trosbekännelsen.
  Fader vår
 3. Var hälsad Maria med insticket “som förökar oss i tron” efter “din livsfrukt Jesus”.
 4. Var hälsad Maria med insticket “som styrker oss i hoppet
 5. Var hälsad Maria med insticket “som upptänder oss i kärlek”
 6. Ära vare Fadern
  Fatimabönen
  Dagens första heliga mysterium
  Fader vår
 7. 10 st Var hälsad Maria, en bön för varje enskild pärla. Dessa tio böner (en dekad) upprepas sedan efter varje stor pärla. 
 8. Ära vare Fadern
  Fatimabönen
  Dagens andra heliga mysterium
  Fader vår 
 9. Ära vare Fadern
  Fatimabönen
  Dagens tredje heliga mysterium
  Fader vår 
 10. Ära vare Fadern
  Fatimabönen
  Dagens fjärde heliga mysterium
  Fader vår 
 11. Ära vare Fadern
  Fatimabönen
  Dagens femte heliga mysterium
  Fader vår 
 12. Ära vare Fadern
  Fatimabönen
  Salve Regina
  Slutbön
  Gör korstecknet och säg ‘I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen’

Den apostoliska trosbekännelsen

Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.
Och på Jesus Kristus,hans ende Son, vår Herre,
som blev avlad genom den helige Ande,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Jag tror på den helige Ande,
den heliga, katolska kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
köttets uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

Fader Vår
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Amen

Var hälsad Maria
Var hälsad Maria, full av nåd, 
Herren är med dig. 
Välsignad är du bland kvinnor, 
och välsignad är din livsfrukt, Jesus. 
Heliga Maria, Guds Moder, 
bed för oss syndare, 
nu och i vår dödsstund.

Ära vare Fadern
Ära vare Fadern, Sonen och den helige Anden,
såsom det var i begynnelsen, nu är och skall vara 
från evighet till evighet.
Amen

Fatimabönen
O min Jesus, förlåt oss våra synder,
bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till himmelen,
särskilt dem som behöver
din barmhärtighet allra mest.
Amen.

Salve Regina (svensk version)
Var hälsad, du himmelens drottning,
barmhärtighetens moder, du vårt liv,
vår salighet och vårt hopp.
Till dig ropar vi, Evas förvisade barn.
Till dig riktar vi vår sorg då vi gråter och sörjer i denna tårarnas dal.
Vänd därför din blida åsyn till oss, du som för vår talan.
Och när vår landsflykt når sitt slut,
låt oss då skåda Jesus,
din välsignade livsfrukt.
O kära, o milda, o ljuva jungfru Maria

Slutbön
O Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig:
Låt oss som i den Saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.  AMEN.