Brev från kyrkoherden 20 mars 2020

Kära församling!

Jag innesluter er alla med familjer i mina böner i denna tid av prövning som vi får gå igenom. Ni finns alla med i de mässor, som jag firar varje dag. Kom ihåg att berätta för närstående, som inte kan komma till kyrkan, som är sjuka eller på sjukhus, att de också finns med i mässorna. Jag ber också för dem, som inte har ett hem, eller en familj. Vi måste ta hand om varandra och grannhjälpen är väldigt viktig och att vi alla tar det gemensamma sociala ansvaret för varandra. Ni är alltid välkomna att ringa mig (mob.073 828 13 16) om ni behöver hjälp. Var goda och be även för mig. Må Gud vara er nära, välsigna och bevara er.

Med önskan om Herrens gudomliga beskydd och i förbön

fader Samji

• Mässplikten för söndagar och påbjudna högtider gäller inte tills vidare.

• Den som är sjuk, eller på annat vis tillhör en riskgrupp, ska stanna hemma.

• Kyrkoherden ska se till att det inte kommer så många till mässan att trängsel och oordning uppstår och absolut inte fler än vad myndigheter tillåter. Om kyrkoherde/rektor bedömer att det inte går att fira den heliga mässan på ett betryggande sätt får den ställas in.

• Söndagar och påbjudna helgdagar då man enligt ovan inte kan delta i den heliga mässan ska man fortfarande iaktta som en Herrens dag, t.ex genom att följa den heliga mässan som sänds över nätet eller på televisionen. De troende uppmuntras till andlig kommunion, vilket också förutsätter att man är i nådens tillstånd. Också Rosenkransen i hemmet uppmuntras, samt bibelläsning.

Mässor online

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/massor-online

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion:

Min Jesus, jag tror att du är närvarande

i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.